Başkanın Adı Soyadı
Başkanın Adı Soyadı / Genel Başkan

Değerli dostlarım,

Bizler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları çerçevesinde; Ülkemizin sınaî, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesini, zamanın hızlı değişim ve dönüşümlerini yakından takip ederek Türkiye’nin gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda faaliyetlerde bulunan gönüllüleriz.

İşletmelerin genel sorunlarını saptamak ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmek. Sektör temsilcileri ile görüşerek ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerinin sıhhatli bir tarzda oluşması için projeler üretmek. İşadamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirmek

Tüm işadamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda güvenli ve kazançlı ticaret yapabilmeleri için gerekli çevrelerin, ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak.. Türkiye’nin yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek projelerde etkin rol oynamak.

Ulusal ve uluslararası alanda etkin bir STK olmak, genç işadamları ve işadamı adaylarını, bulunduğumuz çağın zorlu rekabet şartlarına hazırlamak, geleceğin üretken liderlerini yetiştirerek, maksimum üye memnuniyetini sağlamak en kıymetli vazifelerimizdendir.

Özgüvene sahip, yüksek milli manevi değerleri ön planda tutan, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz, uygulamada istekli ve destekçi, yeniliğe açık, girişimci işadamları ve işadamı adayları yetiştirmek için çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Küresel referans noktası olabilmek için ortak çalışma alanları oluşturmak, üyelerimizin öz kaynaklarını doğru algılayıp değerlendirerek, üretim ve istihdamı artırıcı çözümler üretmek istiyoruz. Üyelerimizi ve akademik kurumların işgücü, bilgi ve potansiyelini bir araya getirerek karşılıklı faydalar üretip, üyelerimiz arasındaki ticaret öncelikli olmak kaydı ile üyelerimizin ticari potansiyelini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

İdealist sivil toplum kuruluşlarının ülkemizin globalleşen dünya sisteminde ileri bir demokrasi olması yolunda yapılacak hamlelerde etkin olarak rol alması gerektiğine inanıyoruz. Üye eksenli planlamalar ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projelerle birlikte oldukça yüklü gündemlerimiz ve az zamanımız var.

Yerel, ulusal ve uluslararası mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi, proje ve hedefler bazında işbirliklerinin arttırılması, üniversiteler ve araştırma kurumları ile yoğun işbirliği de özel önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. İki yıl için üstlendiğimiz bu onurlu görevi başarılı kılacak olan, üyelerimizin inançlı destekleri, katılımcılıkları ve fedakârlıklarıdır. Bize düşen görev, söyleyecek bir sözü, ayıracak zamanı olan her üyemize komisyonlarda, çalışma gruplarında ve projelerde özgür ve rahat bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Dünyayı yeniden inşa edecek inanç, azim, bilgi ve tecrübe tarihsel kodlarımızda fazlasıyla mevcuttur. Potansiyeli harekete geçirmenin zamanı gelmiştir. Bu inanç ve azimle hepinizi Allaha emanet ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Saygılarımla,

Adı soyadı
Genel Başkan

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
  • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
  • Fax : 0212 000 00 00
  • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net