Seminer ve Eğitimler

Son Güncellenme: 29.09.2014

Kuruluşlar

Bulunduğu İl

Site

TÜBİTAK

Ankara

http://www.tubitak.gov.tr/

Kalkınma Ajansları


http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=45921

 • Ahiler Kalkınma Ajansı

Nevşehirhttp://www.ahi-ka.org.tr

Kırşehir

Kırıkkale

Niğde

Aksaray

 • Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara

http://www.ankaraka.org.tr/

 • Batı Akdeniz K.A.

Isparta


http://www.baka.org.tr/

Antalya

Burdur

 • Batı Karadeniz K.A.

Zonguldak


http://www.bakka.org.tr/

Bartın

Karabük

 • Bursa Eskişehir Bilecik K.A.

Bursa


http://www.bebka.org.tr/

Bilecik

Eskişehir

 • Çukurova K.A.

Adana

http://www.cka.org.tr/

Mersin

 • Doğu Akdeniz K.A.

Hatay


http://www.dogaka.org.tr/

Kahramanmaraş

Osmaniye

 • Doğu Anadolu K.A.

Vanhttp://www.daka.org.tr/

Bitlis

Hakkari

Muş

 • Doğu Karadeniz K.A.

Trabzonhttp://www.doka.org.tr/

Artvin

Giresun

Gümüşhane

Rize

 • Doğu Marmara K.A.

Kocaelihttp://www.marka.org.tr/

Bolu

Düzce

Sakarya

Yalova

 • Dicle K.A.

Mardin


http://www.dika.org.tr/

Batman

Şırnak

Siirt

 • Fırat K.A.

Bingöl


http://www.fka.org.tr/

Elazığ

Malatya

Tunceli

 • Güney Ege K.A.

Aydın


http://www.geka.org.tr/

Denizli

Muğla

 • Güney Marmara K.A.

Balıkesir

http://www.gmka.org.tr/

Çanakkale

 • İpekyolu K.A.

Gaziantep


http://www.ika.org.tr/default.asp

Adıyaman

Kilis

 • İstanbul K.A.

İstanbul

http://www.istka.org.tr/

 • İzmir K.A.

İzmir

http://www.izka.org.tr/

 • Karacadağ K.A.

Denizli


http://www.karacadag.org.tr/default.asp

Aydın

Muğla

 • Kuzey Anadolu K.A.

Çorum


http://www.kuzka.org.tr/

Kastamonu

Sinop

 • Kuzey Doğu Anadolu K.A

Erzurum


http://www.kudaka.org.tr/


Bayburt

Erzincan

 • Zafer K.A.

Kütahya


http://www.zafer.org.tr/

Afyonkarahisar

Manisa

Uşak

 • Mevlana K.A.

Konya

http://www.mevka.org.tr/

 • Orta Anadolu K.A.

Kayseri


http://www.oran.org.tr/

Yozgat

Sivas

 • Orta Karadeniz K.A.

Samsun


http://www.oka.org.tr/

Amasya

Çorum

Tokat

 • Serhat K.A.

Ağrı


http://www.serka.org.tr/

Ardahan

Iğdır

 • Trakya K.A.

Tekirdağ


http://www.trakyaka.org.tr/

Edirne

Kırklareli

Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ankara

http://www.sanayi.gov.tr/

 • Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Ankara

http://sagm.sanayi.gov.tr/

KOSGEB

Bütün İller

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ankara

http://www.enerji.gov.tr/index.php

Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ankara


http://www.tarim.gov.tr/

 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Ankara


https://www.tkdk.gov.tr/

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Ankara

http://www.ttgv.org.tr/tr

İstanbul

İşkur

Bütün İller

www.iskur.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu

Ankara

http://www.sgk.gov.tr/

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Ankara

http://www.tarimkredi.org.tr/

Melek Yatırımcılar

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
 • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
 • Fax : 0212 000 00 00
 • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net