Girişimcilik Ve İş Geliştirme Komisyonu

Son Güncellenme: 24.09.2014

Girişimcilik Ve İş Geliştirme Komisyonu

Tanımı:

Girişimcilik ve İş Geliştirme Komisyonu, derneğimiz üyelerinden herhangi bir iş kolunda girişimlerde bulunacak üyenin girişimcilik sürecine rehberlik eden, aynı zamanda mevcut girişimcilerin işlerini geliştirmeleri için gerekli eğitim, danışmanlık hizmeti veren ve koordine eden komisyondur.

Görev ve Sorumlulukları:

·           Girişimci faaliyette bulunacak üyelerin girişimcilik öncesi gerekli eğitimleri almasını sağlamak,

·           Girişimci adayı olan üyemiz için gerekli pazar ve piyasa araştırmalarının yapılmasını sağlamak,

·           Girişimcilik esnasında devlet vb. kurumlardan alabileceği hibe, destek, kredi konularında rehberlik etmek,

·           Girişimin hayata geçirilmesi sırasında gerekli ekipmanı sağlamasında yardımcı olmak,

·           Girişimin hayata geçirilmesinin ardından iş geliştirme sürecinde rehberlik ve danışmanlık etmek,

·           Mevcut üyelerimizin iş geliştirmeleri konusunda gerekli araştırmaların, geliştirmelerin yapılmasında yol gösterici olmak,

·           İşletmelerin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,

·           Mevcut üyelerimiz arasındaki girişimci adaylarını belirlemek,

·           Belirlenen girişimci adaylarının münferit yada ortaklıklar halinde işlerini kurmalarında ikna edici ve başlangıç adımlarını atmalarını sağlayacak organizasyonlar hazırlamak,

·           Mevcut iş dünyasında girişimcilik alanındaki gelişmeleri sürekli takip etmek ve düzenli periyotlar ile üyelere sunulması için Genel Sekretere rapor halinde arz etmek,

·           Üyelerimize franchise gelişmeleri hakkında düzenli periyotlar ile bilgilendirme yapmak,

·           Komisyon başkanının komisyon üyelerini belirlemesi ve görev dağılımını sağlaması,

·           Komisyon başkanının komisyon üyeleri ile birlikte haftalık periyotlar ile belirlenen gün, yer ve saatte komisyon toplantılarını icra etmesi,

·           Komisyon sekreterinin komisyon toplantı tutanaklarını bağlı olduğu Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına bilgi olarak göndermesi,

·           Komisyon başkanının yapılan plan, proje ve organizasyonları düzenli periyotlar ile bağlı olduğu Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığına rapor halinde sunması,

 

Girişimcilik Ve İş Geliştirme Komisyonunun asli görevleri arasındadır.

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
  • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
  • Fax : 0212 000 00 00
  • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net