Kaynak Geliştirme Ve Finans Komisyonu

Son Güncellenme: 24.09.2014

Kaynak Geliştirme Ve Finans Komisyonu

Tanımı:

Kaynak Geliştirme Ve Finans Komisyonu, Derneğimizin sabit gelirlerinin temini ve derneğimizin maddi kaynaklarının geliştirilmesi amacı ile gerekli çalışmaları gerçekleştirmek ve koordine etmekle yükümlü komisyondur.

Görev ve Sorumlulukları:

·           Derneğimizin üye aidatlarını düzenli bir şekilde eksiksiz toplanmasını koordine etmek,

·           Derneğimize ait mevcut kaynakların en etkili ve en verimli bir şekilde kullanımı için gerekli fikri alt yapılarını oluşturmak, uygulama eksikliklerini gidermek ve yeni uygulama metotlarını geliştirmek,

·           Stratejik plan, yıllık hedef ve yatırım programı doğrultusunda bütçe hazırlayıp üst yönetime sunmak ve derneğimizin mali stratejisini belirleyerek ve bu stratejiyi sürekli geliştirmek,

·           Derneğimizin mali yapısının geliştirilmesi için sponsorluk, promosyonlar, maddi gelir sağlanacak aktiviteler düzenlemek,

·           Genç TÜMSİAD Aidat (GTA) Ek:1 de belirtilen sistemde hareket etmek,

·           Derneğimiz üyelerini sermaye grupları oluşturmak amacı ile bir araya getirmek,

·           Mevcut yatırım alanlarını inceleyerek derneğimiz üyelerine yönelik gerekli çalışmayı yaparak finans değerlendirilmesini sağlamak,

·           Derneğimize gelir getirici dernek dâhilinde yada dernek dışındaki organizasyonlara iştiraki ile proje geliştirmek,

·           Komisyon başkanının komisyon üyelerini belirlemesi ve görev dağılımını sağlaması,

·           Komisyon başkanının komisyon üyeleri ile birlikte haftalık periyotlar ile belirlenen gün, yer ve saatte komisyon toplantılarını icra etmesi,

·           Komisyon sekreterinin komisyon toplantı tutanaklarını bağlı olduğu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına bilgi olarak göndermesi,

·           Komisyon başkanının yapılan plan, proje ve organizasyonları düzenli periyotlar ile bağlı olduğu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına rapor halinde sunması,

 

Kaynak Geliştirme Ve Finans Komisyonun asli görevleri arasındadır.     

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
  • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
  • Fax : 0212 000 00 00
  • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net