Medya Ve İletişim Komisyonu

Son Güncellenme: 24.09.2014

Medya Ve İletişim Komisyonu

Tanımı:

Medya Ve İletişim Komisyonu, derneğimizin yaptığı tüm etkinlik ve faaliyetlerin basında etkili bir şekilde lanse edilmesiyle ve koordinasyonu ile sorumlu komisyondur.

Görev ve Sorumlulukları:

·           Derneğimizin yapmış olduğu çalışmaları haber haline getirerek medyada yer almasını sağlamak,

·           Uygun görülen konularda ve gelişmelerde basın açıklamalarını organize etmek ve basın bülteni hazırlayarak medyaya servis etmek,

·           Medya mensuplarından oluşan bir grup oluşturmak gerekli lobi çalışmasını yürütmek,

·           Diğer sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşların medya stratejilerini takip ederek gerekli modellemeleri yapmak, bu stratejileri raporlamak,

·           Derneğimizin katılacağı organizasyonlarda kullanılacak görsel ürünler ile birlikte diğer tüm çalışmaları ilgili komisyonlar ile işbirliği içersinde tamamlamak ve arşivlemek,

·           Yaptığı çalışmalar ile ilgili hedefe bağlı başarı oranını tespite yönelik çalışmalar yapmak,

·           Derneğimizin diğer kişi kurum ve kuruluşlarla olan halkla ilişkiler görevini yapmak,

·           Komisyon başkanının komisyon üyelerini belirlemesi ve görev dağılımını sağlaması,

·           Komisyon başkanının komisyon üyeleri ile birlikte haftalık periyotlar ile belirlenen gün, yer ve saatte komisyon toplantılarını icra etmesi,

·           Komisyon sekreterinin komisyon toplantı tutanaklarını bağlı olduğu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına bilgi olarak göndermesi,

·           Komisyon başkanının yapılan plan, proje ve organizasyonları düzenli periyotlar ile bağlı olduğu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına rapor halinde sunması,

 

Medya Ve İletişim Komisyonunun asli görevleri arasındadır.

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
  • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
  • Fax : 0212 000 00 00
  • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net