Sektör Kurulları Komisyonu

Son Güncellenme: 24.09.2014

Sektör Kurulları Komisyonu

Tanımı:

Sektör Kurulları Komisyonu, derneğimiz üyelerinin sektörlere ayrılarak sektörel sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm arayan komisyondur.

Görev ve Sorumlulukları:

·           Derneğimiz üyelerini uluslar arası sektörel sınıflandırma kriterine (NACE) göre sınıflandırmak,

·           Yapılan sınıflandırmalara göre komisyona bağlı alt komiteler oluşturmak,

·           Oluşturulan bu komite üyelerinin sektörlerindeki sorunları belirlemek, bu sorunların çözümüne dair raporlar hazırlamak,

·           Hazırlanan bu raporları yönetim kuruluna sunarak ve derneğimiz olanaklarını kullanarak sektörlere ait sorunları çözüme kavuşturmak,

·           Bu sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluşlara sunmak,

·           Gerekli durumlarda sektörel sorunların çözümlerinde diğer komisyonlarla iş birliği yaparak çözüm yoluna gitmek,

·           Düzenli periyotlar ile tanışma toplantıları organize ederek üyeler arası kaynaşmayı sağlamak ve derneğimize yeni üye katılımları ile ilgili gerekli stratejiyi ve gereklerini oluşturmak,

·           Oluşturulan alt komitelerin düzenli periyotlar ile toplantılarını icra etmesini sağlamak,

·           Oluşturulan alt komitelerin sektörlerine ve faaliyet alanlarına yönelik sorunları ve ticari gelişmeleri düzenli periyotlar halinde Komite Başkanından temin etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek üzere gerekli girişimi hazırlayarak Genel Sekretere rapor halinde sunmak,

·           Oluşturulan alt komitelerin sektörlerinde ve faaliyet alanlarında öncü ve söz sahibi olabilmesi amacı ile gerekli plan, proje ve stratejileri belirleyerek gerekli yönlendirme girişimleri yapmak,

·           Komisyon başkanının komisyon üyelerini belirlemesi ve görev dağılımını sağlaması,

·           Komisyon başkanının komisyon üyeleri ile birlikte haftalık periyotlar ile belirlenen gün, yer ve saatte komisyon toplantılarını icra etmesi,

·           Komisyon sekreterinin komisyon toplantı tutanaklarını bağlı olduğu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcılığına bilgi olarak göndermesi,

·           Komisyon başkanının yapılan plan, proje ve organizasyonları düzenli periyotlar ile bağlı olduğu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcılığına rapor halinde sunması,

 

Sektör Kurulları Komisyonunun asli görevleri arasındadır.

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
  • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
  • Fax : 0212 000 00 00
  • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net