Celal Tuğrul
Celal Tuğrul
c.tugrul@ankaragenctumsiad.org
Ekleme Zamanı: 13.10.2014
Okunma Sayısı: 393

6552 SAYILI KANUNUNUN (TORBA YASA) AF İLE İLGİLİ OLAN MADDELERİ

1- SGK Borlarına Getirilen Af ve Taksitlendirme;


       Nisan 2014 ve önceki aylara ilişkin olup 11.09.2014 tarihine kadar halen ödenmemiş olan;

4a,4b ve 4c sigortalılığından kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçlarına,

SGK ya olan diğer damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı gibi borçlara,

Ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçlarına,

30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait Özel bina inşaatı, ihale konusu işlere ilişkin borçlara,

GSS prim borçlarına,

Yersiz olarak ödendiği tespit edilen emeklilik aylıklarına ilişkin borçlara,

Faiz, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanacak olan (Yİ-ÜFE) oranı hesaplanarak ödenme imkânı getirilmiştir. Ayrıca İdari Para Cezalarının %50 si de silinecektir.

              Bu kanunundan yararlanmak isteyen, GSS prim borcu olanların Nisan 2015 sonuna kadar, diğer borçluların ise Aralık 2014 sonuna kadar kuruma başvurmaları gerekmektedir.

              Bu kapsama giren borçlar için Ocak 2014 tarihinden itibaren ikişer ayık taksitler halinde 18 eşit taksitte 36 ay vadede ödeme imkânı getirilmiştir.

              Peşin ödenmesi halinde gecikme faizi ve gecikme zammı silinecek yerine (Yİ-ÜFE) hesaplanacak, vadeli ödenmek istenmesi halinde de Aralık 2014 tarihinden sonra yaklaşık yıllık %5 gibi bir faiz ile taksitlendirme yapılacaktır.

              Ödemelerin aksatılması ile ilgili hükümler vergi borçlarına getirilen ikiden fazla borç aksatılmaması ile ilgili hükümlerle paralellik arz etmektedir.


 2- Vergi Borçlarına Getirilen Af ve Taksitlendirmeler;


              Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, VUK kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarından 30.04.2014 tarihinden önceki dönemlere ait olan, sadece gecikme faizleri ve gecikme zamları (yerine Yİ-ÜFE konularak) ile vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50 si af kapsamında silinerek geriye kalan tutarlara taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda olması için, beyana dayanan vergi, ceza ve gecikme faizi ile zamlarının 30.04.2014 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin olması veya 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk etmiş olması veya 30.04.2014 tarihinden önce tespit edilmiş olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezası olması gerekir.

              Ayrıca, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları ile asli ve fer’i amme alacaklarından kesinleşmiş olup 11.09.2014 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde olan veya ödeme süresi geçmemiş olanlarda bu kapsama alınmıştır.


              Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi, Belediyelerin su alacakları, Radyo ve Televizyon Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu, Gümrük Kanunu ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olduğu halde kesinleşmiş ancak 11.09.2014 tarihi itibari ile ödenmemiş olan borçlarda kapsama girmektedir.


              Bu kapsama giren borçlar için Kasım 2014 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak, davalardan vazgeçmek şartı ile Aralık 2014 tarihinden itibaren ikişer ayık taksitler halinde 18 eşit taksitte 36 ay vadede ödenebilecektir. Peşin ödenmesi halinde gecikme faizi ve gecikme zammı silinecek yerine (Yİ-ÜFE) hesaplanacak, vadeli ödenmek istenmesi halinde de Aralık 2014 tarihinden sonra yaklaşık yıllık %5 gibi bir faiz ile taksitlendirme yapılacaktır.


              Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda ödenmeyen kısmın son taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.


              Taksitlendirme dönemi içinde cari dönem vergilerinin de zamanında ödenmesi gerekmektedir. KDV, ÖTV, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi ile Muhtasar Beyannameye ilişkin vergilerden bir takvim yılında iki veya daha azının aksatılması halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda ödenmeyen kısmın son taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.


 3- Kasa ve Ortaklar Hesabının Düzeltilmesi;


              Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 31.12.2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını veya ortaklardan alacaklarını (ortaklara borç da varsa aradaki farkı) düzeltme olanağı getirilmiştir.

              Kayıtlarını bu kapsamda düzeltmek isteyen mükelleflerin Aralık 2014 ayı sonuna kadar fazlalığı beyan edip %3 oranında vergisini ödeyerek kayıtlarından çıkarabileceklerdir. Bu kapsamda beyan edilen ve ödenen vergiler gider olarak yazılamayacaktır.

              


4- Diğer Odalara Olan Borçlara Getirilen Af ve Taksitlendirmeler;


              Bu kanun kapsamında, SMMM ve YMM leri odalara ve odalarında birliğe olan borçlarının sadece anaparaları taksitlendirilerek ödenebilecektir. Benzer hükümler Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununa göre üyelere ve odalara, Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine ve odalara da sağlanmıştır.

Yazarın Diğer Yazılarını Okumak İçin Seçiniz;

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
  • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
  • Fax : 0212 000 00 00
  • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net