Yasin Reçber
Yasin Reçber
yasinrecber@genctumsiad.org.tr
Ekleme Zamanı: 28.09.2014
Okunma Sayısı: 301

Makro Ekonomik Dengelerde Gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkileri

 

Makro Ekonomik Dengelerde Gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkileri

 

Her ülke için makro ekonomik dengeleri ülke lehine çevirmek hem zor hemde büyük çabalar gerektiren bir süreçsel yaklaşımdır. Öyle ki cari açık vermemek hatta pozitif bir denge oluşturabilmek adeta gelişmişlik düzeyini gösteren temel parametrelerden biri olmuştur. Cari açığı giderebilmekte de temel iki yaklaşımdan biri sıkı para politikalarına gitmek ve temel gider kademelerini azaltmak şeklindedir.

 

Fakat bu yaklaşım her ne kadar mantıksal görükse de temelde eğer yapılması gereken işleri engelleme noktasına gelirse; kendi içerisinde büyük bir handikap oluşturur ve ülkesel gelişmeye de ket vuracağı sebebiyle liderlik iddasında ki ülkeler için başvurulacak temel bir argüman olmaktan uzaktır. Diğer bir yol ise girişimciliği teşvik etmek ve mevcut girişimci sayısını arttırarak ihracatı kolaylaştırmak yönündedir ki; bu da temel bazı eğitimsel altyapıların oluşturulması ile alakalı bir gerçekliktir.

 

İşte bu noktada Sivil Toplum Kuruluşlarının gençlik organizasyonları ve özellikle genç sanayici ve iş adamlarının yetiştirilmesi  ülke menfaatleri gereği hayati bir öneme haizdir. Ülkemizdeki en büyük problem de işte tam bu noktada kendini göstermektedir. Binayenaleyh, hem mevcut işletmelerin büyük bir kısmının kurumsal bir yapı kazanmaması ve hem de genç neslin bu kurumları idare edebilecek donanımda yetiştirilememesi; hem mevcut işletmelerin hayatiyetinin devamı noktasında tehlike arz etmekte; hem de girişimci ruhunun filizlenmesini engellemektedir.

 

Keza bu hakikat genelde işletme sorunu gibi görülse de; makro planda ülkenin ala çıkarlarına ters düşmektedir.

 

İşte bu noktada genç sivil toplum kuruluşları ve genç iş adamları dernekleri; gerek gençlerin bu konuda hem teoriksel ve gerekse hemde pratiksel bir yaklaşımla yetiştirilmelerinde en önemli rolü üstlenecek; bir anlamda ülke geleceğine temel taşı oluşturmaktadırlar.

 

Nihayetinde bu Genç Sivil Toplum Kuruluşları ve genç Sanayici ve İş Adamları Derneklerinde yer alan gençler hem çağın gerektirdiği donanıma sahip olmakta ve hem de girişimcilik ruhunu ve aktivatör gücünü yaşatmaktadırlar. Bu gençler buralarda mevcut pratiksel yaklaşımları ve serüvenleri adeta yaşamaktadırlar.

 

Aslında bu açıdan bakıldığında gençlik STK’ları genç girişimcilerin ve genç iş adamlarının yetişmesine katkıda bulunarak; ülkenin girişimsel gücünü arttırmakta ve dolayısıyla yakın geleceğinde bilgili donanımlı, tecrübeli, güçlü iş adamlarını oluşturmaktadırlar. Bu bakımdan ülkemizde gençlik STK’larının ve genç SİAD’ların desteklenmesi ve güçlendirilmesi genel ülke programında yer alan temel kalemlerden biri olmalıdır gerçeği ülkemiz menfaatleri itibariyle hayatiyet arzetmektedir.

 

Yani genç girişimcilerin yetiştirilmesi, arttırılması; ihracat politikalarının kolaylaştırılması ile birleşmesiyle; yakın geleceğin cari açığının pozitif dengeye dönmesi ve bu dengenin sürdürülebilmesinde temel argüman olacaktır.

 

Dolayısı ile gençlik STK ve genç SİAD’ların desteklenmesi ülkenin desteklenmesi ile doğru orantılı olacağından; ülkenin cari açığının önlenmesinde de şimdiden Can Suyu çalışması olacaktır.


Yazarın Diğer Yazılarını Okumak İçin Seçiniz;

GENEL MERKEZ

İSTANBUL
  • Tel : 0212 000 00 00 (Pbx)
  • Fax : 0212 000 00 00
  • Mail : info@bikahve.net
+90212

000 00 00

info@bikahve.net